Корисник на Твитер ја Загрози Lightning Network Само со Една Bitcoin Трансакција

Поединецот предизвика грешка само со една Bitcoin трансакција Корисникот на Твитер по име „Buraк“ ( @brqgoo ) создаде…

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.