Најниска Вредност на Bitcoin во Последните 18 Месеци

Вредноста на Bitcoin е речиси падната под 20.000 илјади долари што значи дека ова е најниската…

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.